•  
AŽD Košice

Montáže

Montáž a údržba čeľusťových záverov výhybiek, snímačov polohy a elektromotorických prestavníkov

Pracovníci našej firmy majú oprávnenie na montáž a nastavenie čeľusťových záverov výhybiek (VZ200), snímačov polohy jazykov výhybiek (SPA a SPH), elektromotorických prestavníkov (EP600), priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ-RE/SK, PZZ-EPA), staničného zabezpečovacieho zariadena (ESA).