•  
AŽD Košice

Servis

Servis železničných zabezpečovacích zariadení

Na základe zmluvy so ŽSR zabezpečujeme servis a opravy zariadení zabezpečovacej techniky v obvode ŽSR vyrábaných firmou AŽD Praha s.r.o. (PZZ-RE/SK, PZZ-EPA, ESA®11, GTN, ABE,....)

Servisná činnosť je zaistená nasledovne

Ing. František Stoličný – vedúci technického oddelenia
0903/510 182, stolicny.frantisek@azd.cz

Ing. Ľudovít Gaborčík – vedúci servisnej skupiny
0911/655 181, gaborcik.ludovit@azd.cz

p. Gábor Puha – servisný technik
0910/904 382, puha.gabor@azd.cz

Bc. Július Schmidt – servisný technik
0911/636 292, schmidt.julius@azd.cz

Ing. Andrej Husár – servisný technik
0911/636 292, husar.andrej@azd.cz

Jozef Bazelides – servisný technik
0911/636 292, bazelides.jozef@azd.cz

Helpdesk GTN
servisgtnsk@azd.cz

Pohotovosť 24h
0903/622 641

Okrem uvedenej servisnej činnosti vykonávame servis na bezkontaktný zdroj kmitavých signálov (BZKS), prenosové zariadenie (REMOTE 98), diagnostické zariadenie (MEDIS) a zariadenia z produkcie Benning.

Zároveň vykonávame meranie a nastavovanie počítačov osí a práce na optickom kábli a optických zariadeniach – montáž, meranie a servis.