•  
AŽD Košice

Servis

Servis železničných zabezpečovacích zariadení

Na základe zmluvy so ŽSR zabezpečujeme servis a opravy zariadení zabezpečovacej techniky v obvode ŽSR vyrábaných firmou AŽD Praha s.r.o. (PZZ-RE/SK, PZZ-EPA, ESA®11, GTN, ABE,....)

Servisná činnosť je zaistená nasledovne

Ing. František Stoličný – vedúci technického oddelenia PP
0903/510 182, stolicny.frantisek@azd.cz

Ing. Ľudovít Gaborčík – vedúci servisnej skupiny PP
0911/655 181, gaborcik.ludovit@azd.cz

p. Patrik Kupčo – servisný technik PP
0903/691 835, kupco.patrik@azd.cz

Bc. Július Schmidt – servisný technik BA
0911/636 292, schmidt.julius@azd.cz

p. Radoslav Ivančík – servisný technik BA
0910/904 382, ivancik.radoslav@azd.cz

p. Jozef Bazelides – servisný technik ZA
0903/622 841, bazelides.jozef@azd.cz

p. Peter Hrtánek – servisný technik ZA
0903/382 183, hrtanek.peter@azd.cz

Ing. Filip Malý – servisný technik ZA
0911/294 180, maly.filip@azd.cz

Helpdesk GTN
servisgtnsk@azd.cz

Pohotovosť 24h
0903/622 641

Okrem uvedenej servisnej činnosti vykonávame servis na bezkontaktný zdroj kmitavých signálov (BZKS), prenosové zariadenie (REMOTE 98), diagnostické zariadenie (MEDIS) a zariadenia z produkcie Benning.

Zároveň vykonávame meranie a nastavovanie počítačov osí a práce na optickom kábli a optických zariadeniach – montáž, meranie a servis.