•  
AŽD Košice

O spoločnosti

Spoločnosť AŽD SLOVAKIA a.s. bola založená v roku 1999 ako dcérska spoločnosť AŽD Praha s.r.o. so sídlom v Trebišove a pod názvom AŽD KOŠICE a.s. Dôvodom založenia spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s. bola situácia v oblasti zabezpečovacej techniky, ktorá vznikla po rozdelení ČSSR a následnom rozdelená štátneho podniku AŽD. Do roku 2005 bolo sídlo spoločnosti v Trebišove. V roku 2009 získala spoločnosť AŽD Praha s.r.o. majoritu v spoločnosti AŽD SLOVAKIA a.s. a je v súčasnosti jej jediný akcionár. V roku 2011 sa zmenil pôvodný názov spoločnosti na AŽD SLOVAKIA a.s.

V súčasnosti je AŽD SLOVAKIA a.s. jednou z dcérskych spoločností prostredníctvom ktorých materská firma AŽD Praha s.r.o. pôsobí na zahraničných trhoch. Ročný obrat spoločnosti AŽD Praha je cca 100 miliónov eur, ročný obrat spoločnosti AŽD SLOVAKIA je cca 7 miliónov eur.

Spoločnosť AŽD SLOVAKIA a.s. pôsobí hlavne v SR a pre ŽSR ako najväčšieho zákazníka realizuje stavby v oblasti zabezpečovacej techniky. Jedná sa najmä o budovanie staničných, traťových, priecestných zabezpečovacích zariadení. Spoločnosť je schopná dodať pre ŽSR ktorékoľvek zariadenie z portfólia spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vrátane najmodernejších systémov riadenia vlakov označovaných ako je systém ERTMS. Pracovníci spoločnosti AŽD SLOVAKIA sú školený priamo vo výrobných závodoch jednotlivých technologických celkov, aby bola zaručená vysoká profesionalita montáže uvedených zariadení u ŽSR.

Už v roku 2001 spoločnosť namontovala pre ŽSR jedno z prvých elektronických stavadiel (ESA®11 v ŽST Kúty), ktoré je doteraz v prevádzke bez akýchkoľvek závad, resp. potreby dodatočných úprav. V súčasnosti AŽD SLOVAKIA a.s. ponúka zákazníkom dodanie, montáž, servis akéhokoľvek zariadenia z produkcie spoločnosti AŽD Praha s.r.o. vrátane jej dcérskych spoločností.

Predstavenstvo spoločnosti