•  
AŽD Košice

Zlatovce - Trenčín, PZZ

Stavba je realizovaná v období 2013-2016

Predmetom stavby je dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 122,210, 121,165 a 119,765

Zároveň sa v priebehu výstavby priebežne budú realizovať úpravy na jednotlivých priecestiach a na staničných zabezpečovacích zariadeniach

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby