•  
AŽD Košice

Piešťany – Brunovce

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov (návestidlá, elektromotorické prestavníky, počítače náprav, skrine MSTT, káblové rozvádzače) traťového zabezpečovacieho zariadenia vo výhybni Horná Streda,

Dodávka a montáž automatického hradla AH 2000,

Demontáž existujúcich zabezpečovacích zariadení.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby