•  
AŽD Košice

PZZ typu AŽD RE z výzisku v žkm 22,080 na trati Trenčín - Chynorany - Ruskovce

Účelom stavby je zabezpečenie existujúceho nezabezpečeného priecestia novým priecestným zabezpečovacím zariadením PZZ s polovičnými závorami bez pozitívnenj signalizácie v žkm 22,080 a vybudovanie novej prípojky pre PZZ. Ďalej bude nahradené nadzemné vedenie ŽSR a na priľahlých komunikáciách bude osadené nové dopravné značenie. Výpočet priecestia je na traťovú rýchlosť 80km/h.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby