•  
AŽD Košice

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trstená - Kraľovany, PZZ v km 8,187

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na predmetnom priecestí.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby