•  
AŽD Košice

Lovinobaňa

V km 174, 584 trate Lovinobaňa - Podrečany.

Jednalo sa o dodávku a montáž vonkajších prvkov (výstražník LED, závora, telefónny objekt, počítač náprav, priecestník) a vnútorných prvkov (reléové skrine, dobíjač, bezúdržbové batérie) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, vrátane relizácie elektrickej prípojky z verejnej elektrickej siete.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby