•  
AŽD Košice

Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia dočasných priecestných zabezpečovacích zariadení typu PZZ-RE/SK v sžkm 102,844 a 104,863

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby