•  
AŽD Košice

ŽSR, Zavedenie ERTMS v úseku Bratislava - Žilina - Čadca - št.hr. SR/ČR

PS01.21.02 Krásno nad Kysucou - Čadca, traťové zabezpečovacie zariadenie

stavba bola realizovaná v období 2014 - 2015

predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších (návestidlá, koľajové obvody, kabelizácia) a vnútorných prvkov (reléové skrine, úpravy zapojenia) TZZ

PS01.21.03 Krásno nad Kysucou - Čadca, priecestné zabezpečovacie zariadenie

stavba bola realizovaná období 2014-2015

predmetom stavby bolo vybudovanie priecestných zabezpečovacích zariadení na 4 priecestiach zariadením typu EPA

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby