•  
AŽD Košice

Náhrada telemechanizačného zariadenia duplexného TZD-751 v diaľkovo ovládaných dopravniach OR Zvolen

Predmetná stavba je členená na:

PS 01 Úprava ZZ v Žst. Rimavská Seč

PS 02 Úprava ZZ vo Výh. Lúčna

PS 03 Úprava ZZ vo Výh. Vinohrady

PS 04 Úprava zapojenia výluky na PZZ v km 49,692; 50,473; 51,887; 53,292; 57,305 a 59,925

V rámci PS 01 bude vymené prenosové zariadenie TZD za riadiaci  systém REMOTE 98, ktorý bude zaisťovať diaľkové ovládanie Výh. Lúčna Výh. a Vinohrady z obslužného počítača umiestneného v Žst. Rimavská Seč a upraví sa ovládací pult v Žst. Rimavská Seč. V rámci PS 02 sa vymení prenosové zariadenie TZD za riadiaci systém REMOTE 98, ktorý zaistí diaľkové ovládanie Výh. Lúčna z obslužného počítača umiestneného v Žst. Rimavská Seč. Nové zariadenie bude umiestnené v RM do nových stojanov. V rámci PS 03 sa vymení prenosové zariadenie TZD za riadiaci systém REMOTE 98, ktorý zaistí diaľkové ovládanie Výh. Vinohrady z obslužného počítača umiestneného v Žst. Rimavská Seč. Nové zariadenie bude umiestnené v RM do nových stojanov. V rámci PS 04 budú doplnené obvody potrebné k ich pripojeniu do riadiaceho systému REMOTE 98. Riadiaci systém REMOTE 98 zaistí zobrazenie stavu PZZ a ich ovládanie z obslužn&ea

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby