•  
AŽD Košice

Bytča-Dolný Hričov, zabezpečenie stavebných postupov

Predmetom stavby je vybudovanie dočesného priecestia typu PZZ-RE/SK v km 192,153.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby