•  
AŽD Košice

Bratislava - Dunajská Streda

Predmetom stavby bola rekonštrukcia koľajových obvodov

Výmena samovratných prestavníkov za elektromotorické, vrátane vnútorného vybavenia v ŽST Dunajská Streda, Kvetoslavov, Nové Košariská a Lehnice. A

Prestavba PZZ v 41,106 v rozsahu dodávka a montáž prvkov vonkajšieho a vnútorného zabezpečovacieho zariadenia.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby