•  
AŽD Košice

ŽST Dubnica nad Váhom

Predmetom stavby bola prekládka vnútorného zariadenia PZZ v km 136,388 z dôvodu búrania stavadla a výstavby podchodu a dodávka vonkajšieho zariadenia a následná prekládka z dôvodu napredovania rekonštrukcie koľajiska.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby