•  
AŽD Košice

Trenčín - Trenčianska Turná, PZZ

Stavba je realizovaná v roku 2014

Predmetom stavby je dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia PZZ-RE/SK v km 46,536

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby