•  
AŽD Košice

ŽST Brunovce

Predmetom stavby bola demontáž existujúcich zabezpečovacích zariadení

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby