•  
AŽD Košice

Cielené investície - Michaľany Zv48, PZM - žkm 46,899 PZM - žkm 48,639

Stavba bola realizovaná v roku 2014

Jednalo sa o dodávku a montáž vonkajších prvkov (výstražník LED, závora, telefónny objekt, počítač náprav,) a vnútorných prvkov (reléové skrine, dobíjač, bezúdržbové batérie) priecestného zabezpečovacieho zariadenia vrátane relizácie elektrickej prípojky zo železničnej elektrickej siete.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby