•  
AŽD Košice

Žilina - Kysucké Nové Mesto

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia traťového zabezpečovacieho zariadenia typu ABE1

Vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-EPA v sžkm 253,454 - 255,175 - 256,425 - 256,974.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby