•  
AŽD Košice

ŽST Žilina – Teplička

Predmetom stavby bolo vybudovanie vonkajších prvkov elektronického stavadla (návestidlá, elektromotorické prestavníky, snímače polohy jazyka výhybky, kábelové skrine, elektromagnetické zámky, výkoľajky a počítače náprav a vnútorné prvky elektronického stavadla ESA®11)

Pre potrebu dispečerského riadenia bolo dodané veľkoplošné zobrazovanie v dopravnej kancelárii

Zrealizovala sa dodávka a montáž vnútorného zariadenia PZZ-RE/SK

Zrealizovali sa úpravy na vnútornom zabezpečovacom zariadení v ŽST Žilina.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby