•  
AŽD Košice

Vlečkové koľajisko Duslo

Predmetom stavby bola úprava vlečkového koľajiska - dodávka a montáž vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia (návestidlá, koľajové obvody)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby