•  
AŽD Košice

ŽST Kúty

Železničná stanica Kúty je vybavená moderným staničným zabezpečovacím zariadením 3.kategórie - elektronickým stavadlom typu ESA®11, ktorá bola pilotným projektom v sieti ŽSR.

predmetom stavby bolo vybudovanie vonkajších prvkov elektronického stavadla (návestidlá, elektromotorické prestavníky, snímače polohy jazyka výhybky, kábelové skrine, elektromagnetické zámky, výkoľajky a počítače náprav a vnútorné prvky elektronického stavadla)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby