•  
AŽD Košice

ŽST Vrútky

Predmetom stavby bola dodávka a montáž prvkov vonkajšieho zabezpečovacieho zariadenia pri rekonštrukcii nástupišťa č.1 (zemné práce, kabelizácia, káblové žľaby, koľajové prepojky, plastové trámy, príchytky)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby