•  
AŽD Košice

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Komárno - Dunajská Streda, PZZ v km 46,115

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na priecestí v km 46,115 jeho rekonštrukciou a rozšírením o konštrukciu priechodu pre chodcov. Na priecestí budú osadené dva nové výsražníky pre cestnú komunikáciu a dva nové výstražníky pre uvažovaný prechod pre peších.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby