•  
AŽD Košice

ŽST Kysucké Nové Mesto

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia staničného zabezpečovacieho zariadenia

Vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-EPA v sžkm 259,352 a 260,518.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby