•  
AŽD Košice

ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek

Predmetom súvisiaceho prevádzkového súboru bolo vybudovanie nového staničného zabezpečovacieho zariadenia 3.kategórie podľa TNŽ 342620 s počítačovým ovládacím pracoviskom.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby