•  
AŽD Košice

ŽST Krásno nad Kysucou

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vnútorného zariadenia staničného zabezpečovacieho zariadenia typu ESA®11

Vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-EPA v sžkm 269,490.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby