•  
AŽD Košice

Krásno nad Kysucou - Kysucké Nové Mesto

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vnútorného zariadenia traťového zabezpečovacieho zariadenia typu ABE1

Vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-EPA v sžkm 261,193 - 262,711 - 264,698 - 266,580 - 267,517.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby