•  
AŽD Košice

ŽST Prešov

Predmetom stavby bolo vybudovanie vonkajších prvkov elektronického stavadla (návestidlá, elektromotorické prestavníky, snímače polohy jazyka výhybky, kábelové skrine, elektromagnetické zámky, výkoľajky a počítače náprav a vnútorné prvky elektronického stavadla ESA®11)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby