•  
AŽD Košice

ŽST Trnava

Pre zabezpečenie prechodného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Trnava, obvod St. 2 bola dodaná vnútorná časť elektronického stavadla ESA®11, ktorá bola umiestnená v mobilných kontajneroch.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby