•  
AŽD Košice

ŽST Čierna nad Tisou

Predmetom stavby bola rekonštrukcia 28VJ - dodávka a montáž vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia (návestidlá, elektromotorické prestavníky, skrinky TJAP s výstrojou koľajových obvodov, koľajové prepojky, skrine SKP a káblový objekt, káblový materiál, plastové žľaby, fólia, zemné práce)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby