•  
AŽD Košice

SZZ Trenčín, úpravy elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia

Stavba je realizovaná v období 2013-2014

Predmetom tejto stavby je vybudovanie provizórnych káblových trás a úpravy zabezpečovacieho zariadenia v reléovej ústredni (návestidlá, elektromotorické prestavníky, snímača polohy jazyka výhybky, výmenové zámky, elektromagnetické zámky vonkajšie a vnútorné, káblové objekty, koľajové prepojky, pomocné stavadlo)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby