•  
AŽD Košice

PZZ v km 75,062 - Bošany

Predmetom stavby bola náhrada jednodrôtových mechanických závor za PZZ RE/SK s počítačmi náprav  v rátane elektrickej prípojky. Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia a dopnenie priecestnej cestnej konštrukcie.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby