•  
AŽD Košice

Cielené investície Valaliky, PZS 2 - žkm 364,529, PZS 2Z - žkm 365,268, PZS 2 - žkm 366,607

Cieľom stavby je modernizácia zariadení železničnej infraštruktúry a úspora obsluhujúcich zamestnancov, z toho vyplýva zrušenie hradla Valaiky, dobudovanie TZZ (RPB) v úseku Barca - Čaňa, prenos indikácií z PZZ v km 364,529; 366,607 a 365,268 do ŽST Barca. V rámci stavby je potrebné vykonať rekonštrukciu priecestnej konštrukcie  priecestia v žkm 365,268.
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby