•  
AŽD Košice

Vrútky – Varín

Stavba je realizovaná v roku 2014

Obnova 1TK a 2TK

Predmetom stavby bola demontáž a spätná montáž vonkajších prvkov traťového zabezpečovacieho zariadenia vrátane repasácie predmetných zariadení. Dodávka a montáž elektromotorických prestavníkov a koľajových prepojok.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby