•  
AŽD Košice

SZZ Ladce, úpravy elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia

Predmetom tejto stavby bolo vybudovanie provizórnych káblových trás a úpravy elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia na stavadlách a v dopravnej kancelárii a dodávka, montáž a demontáž dočasných vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby