•  
AŽD Košice

ŽST Piešťany

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov (návestidlá, elektromotorické prestavníky, počítače náprav, skrine MSTT, káblové rozvádzače) pre elektronické stavadlo SIMIS, - realizácia káblových rozvodov,

Realizácia prechodných zabezpečovacích zariadení podľa stavebných postupov,

Demontáž existujúcich zabezpečovacích zariadení.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby