•  
AŽD Košice

Trať Zohor - Rohožník: výluka dopravnej služby

Stavba sa člení na:

PS 01 Úprava SZZ v Žst. Jablonové

PS 02 Úprava SZZ v Žst. Kuchyňa

PS 03 Doplnenie zabezpečovacieho zariadenia v Žst. Rohožník

PS 04 Úprava indikačných a ovládacích prvkov PZS 2 v žkm 9,067

PS 05 Úprava indikačných a ovládacích prvkov PZS 2 v žkm 13,057

PS 06 Úprava indikačných a ovládacích prvkov PZS 2 v žkm 17,061

PS 07 Úprava indikačných a ovládacích prvkov PZS 2 v žkm 17,991

PS 08 Úprava oznamovacích zariadení na trati Zohor - Rohožnik

SO 01 Zabezpečenie objektov v Žst. Jablonové a Žst. Kuchyňa

SO 02 Úprava vonkajšieho osvetlenia staníc v Žst. Jablonové a Žst. Kuchyňa

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby