•  
AŽD Košice

SZZ Trenčianska Teplá, zabezpečenie stavebných postupov

Predmetom tejto stavby bolo vybudovanie provizórnych káblových trás a úpravy zabezpečovacieho zariadenia v reléovej ústredni (návestidlá, elektromotorické prestavníky, snímača polohy jazyka výhybky, výmenové zámky, elektromagnetické zámky vonkajšie a vnútorné, káblové objekty, koľajové prepojky, pomocné stavadlo)

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby