•  
AŽD Košice

ŽST Pezinok

Pre zabezpečenie prechodného zabezpečovacieho zariadenia bola dodaná vnútorná časť elektronického stavadla ESA®11, ktorá bola umiestnená v mobilných kontajneroch.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby