•  
AŽD Košice

Nové Zámky – Komárno

PZZ v km 19,706, 20,434, 20,896, 22,779, 24,607 a 25,389

Predmetom stavby bola náhrada koľajových obvodov 25Hz za počítač osí
Demontáž nefunkčného zariadenia.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby