•  
AŽD Košice

Ilava – Ladce, PZZ

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia dočasných priecestných zabezpečovacích zariadení typu PZZ-RE/SK v sžkm 145,150 a 147,130

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby