•  
AŽD Košice

Tesárske Mlyňany

V km 34, 803 a 35, 233, trate Vráble – Zlaté Moravce.

Stavba bola realizovaná v období 2013-2014

Jednalo sa o dodávku a montáž vonkajších prvkov (výstražník LED, závora, telefónny objekt, počítač náprav, priecestník) a vnútorných prvkov (reléové skrine, dobíjač, bezúdržbové batérie) priecestného zabezpečovacieho zariadenia vrátane relizácie elektrickej prípojky z verejnej elektrickej siete. Zároveň sa realizovala aj úprava staničného zariadenia

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby