•  
AŽD Košice

Opatová - Trenčianska Teplá

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia dočasného priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-RE/SK v sžkm 127,716

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby