•  
AŽD Košice

SZZ Ilava, úpravy elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia

Predmetom tejto stavby bolo vybudovanie nových káblových trás a úpravy zabezpečovacieho zariadenia v reléovej ústredni

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby