•  
AŽD Košice

Podunajské Biskupice – Komárno

Predmetom stavby bola realizácia zabezpečovacieho zariadenia ESA®11 a diaľkového ovládania pre dispečerizáciu trate Podunajské Biskupice – Komárno (Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Hroboňovo, Veľký Meder, Dunajská Streda, Orechová Potôň, Lehnice, Kvetoslavov, Nové Košariská a Podunajské Biskupice)

Dispečerské pracovisko bolo umiestnené do ŽST Dunajská Streda.

Ako pilotný program sa uviedol do prevádzky v sieti ŽSR napájanie priecestných zabezpečovacích zariadení z elektrickej trakcie na troch priecestiach.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby