•  
AŽD Košice

ŽST Jablonov nad Turňou - Výhybňa Tunel

Predmetom stavby bola rekonštrukcia diaľkového zabezpečovacieho zariadenia dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia zabezpečovacieho zariadenia a oznamovacieho zariadenia

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby