•  
AŽD Košice

Trenčianske Bohuslavice – Melčice

Predmetom stavby bola dodávka a montáž vonkajších prvkov a vnútorného zariadenia dočasného priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu PZZ-RE/SK v sžkm 109,024
 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby