•  
AŽD Košice

Trnava – Kúty

Predmetom stavby bola realizácia zabezpečovacieho zariadenia ETS-SK a diaľkového ovládania v traťovom úsek Trnava - Kúty (Šaštín-Stráže, Šajdíkove Humence, Senica, Nákladište Hlboké, Jablonica, výhybňa Dúbrava, Smolenice, Boleráz, Šelpice a nákladište Nemčanka)

Dispečerské pracovisko bolo umiestnené do ŽST Jablonica. Systém sústreďuje funkcie staničných zabezpečovacích zariadení celého traťového úseku.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby