•  
AŽD Košice

Čerhov a Michaľany

Čerhov v km 43,165 a Michaľany v km 44,605, trate Čierna nad Tisou – Košice.

Stavba bola realizovaná v období 2013-2014

Na základe požiadavky ŽSR sa táto stavba realizovala čiastočne z vyzískaného materiálu po demontáži provizórnych priecestných zariadení na koridorovej trati ŽSR a čiastočne je doplnené o nové prvky (výstražníky v prevedení LED).

Zároveň sa realizovala dodávka a montáž zariadenia TEDIS

Realizovalo sa aj rozšírenie optickej trasy v úseku Michaľany – Slovenské Nové Mesto v existujúcej optickej trase. Predmetná optická trasa slúži na prenos informácií o prevádzkovom stave jednotlivých priecestí výpravcovi v Slovenskom Novom Meste. Michaľany Zv48, PZM - žkm 46,899 PZM - žkm 48,639, trate Michaľany - Slovenské Nové Mesto.

Stavba bola realizovaná v roku 2014.

Jednalo sa o dodávku a montáž vonkajších prvkov (výstražník LED, závora, telefónny objekt, počítač náprav,) a vnútorných prvkov (reléové skrine, dobíjač, bezúdržbové batérie) priecestného zabezpečovacieho zariadenia vrátane realizácie elektrickej prípojky zo železničnej elektrickej siete.

 

Realizované stavby

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenie

Priecestné zabezpečovacie zariadenie

Dispečerské riadenie vedľajších tratí

Iné stavby